دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علی‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در تاریخ 28 اسفند 1366 با پیگیری هیات موسس وقت و شهید دکترصادقی تصویب شد و از مهر 1367 با پذیرش 118 دانشجو در رشته مدیریت دولتی ،فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.
هم اکنون این واحد دانشگاهی، در بیست و هشتمین سال تاسیس خود با آموزش بیش از 6705 دانشجو در 160رشته و 21792 فارغ التحصیل در 5 مقطع تحصیلی با همکاری 181عضو هیات علمی و تصویب 5 دانشکده در راستای توسعه و اعتلای علم و فناوری گام برمی دارد.
این مجموعه دارای 47827مترمربع فضای آموزشی - رفاهی ،قریب به 96 آزمایشگاه و کارگاه  و حدود 62125متر مربع زمین ملکی میباشد.

4941793451

مکان‌های مشابه