موزه مردم شناسی علی آباد

موزه مردم شناسی علی آباد

موزه مردم شناسی علی آباد
علی آباد، بلوار امام رضا (ع)، روبروی هتل کانیار

این موزه آداب و رسوم، فرهنگ و صنایع دستی منطقه کتول را به نمایش گذاشته است وشامل بخش هایی همچون مراسم عروسی، دوخـت لبـاس محلی توسط زنان، مراسم شب نشینی وموسیقی سنتی کتول می باشد.


مکان‌های مشابه