امامزاده آق امام

امامزاده آق امام

امامزاده آق امام
آزادشهر، کیلومتر 5 جاده آزادشهر ، مشهد

آق امام نام امام زاده ای است در بالای تپه ای گنبدی شکل به ارتفاع 300 متر به نام کوه آق امام در شمال شرقی شهر آزادشهر، این مقبره متعلق به محمدبن زیدبن اسماعیل علوی (282- 270 ه.ق) است که دومین امیر مقتدر ، فاضل و نیکو سیرت علویان طبرستان و گرگان قدیم می باشد. این امام زاده از شمال به جاده ی بین المللی آزادشهر – مشهد و روستای ترکمن نشین قزلجه و از جنوب به روستای نوده و از مشرق به روستای سیدآباد نیلی و از غرب محدود به زمین های زراعتی است. این منطقه به صورت کوهی منفرد از سلسله جبال البرز است که در هنگام ورود اسلام دارالمرز نامیده می شد و شاخه ای از مسیر کاروانی جاده ابریشم از این ناحیه می گذشت و ارتباط سکنه این نواحی با جنوب ایالت قومس ( کومش ) شاهرود و دامغان مرتبط می شده و به دروازه گرگان مشهور بوده است. فاصله مقبره از جاده آسفالته حدود 3 کیلومتر است.


مکان‌های مشابه