سوپر مرغ علیخانی

آزادشهر، خیابان شهید رجایی، نبش کوچه مدرس

مکان‌های مشابه