آموزشگاه موسیقی شباهنگ
آموزشگاه موسیقی شباهنگ

آموزشگاه موسیقی شباهنگ

مرکزآموزش پیش دبستانی  مستقل نوگل
مرکزآموزش پیش دبستانی مستقل نوگل

زیرنظرآموزش و پرورش ، کلاسهای فوق برنامه ،همراه با صبحانه ومیان عده ، باکادری مجرب ، در محیطی شادو کودکانه، پذیرای کودکان3تا6سال

آموزشگاه کار و دانش
آموزشگاه کار و دانش

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای