بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی

بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی

بیمارستان خاتم الانبیاء تامین اجتماعی
گنبد، بلوار شهید صیاد شیرازی، بعد از جایگاه سوخت گاز CNG
شنبه
24 ساعته
یکشنبه
24 ساعته
دوشنبه
24 ساعته
سه شنبه
24 ساعته
چهارشنبه
24 ساعته
پنجشنبه
24 ساعته
جمعه
24 ساعته

مکان‌های مشابه