بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا
گنبد، خیابان امام خمینی، بین خیابان هلال احمر و راهنمایی

مکان‌های مشابه