کباب ساطوری تک بناب

کباب ساطوری تک بناب

کباب ساطوری تک بناب
گنبد، خیابان سرابی، نبش کوچه چهارم
شاهی

مکان‌های مشابه