پارک جنگلی قرن آباد

پارک جنگلی قرن آباد

پارک جنگلی قرن آباد
گرگان، کیلومتر 20 جاده گرگان، مشهد

از نظر وضعیت طبیعی و اقلیمی دارای آب و هوای نیمه خشک معتدل و نیمه مرطوب است و به دلیل قرار گرفتن در کناره‌های جنگل از درصد رطوبت بالایی برخوردار بوده به طوریکه میزان متوسط بارندگی سالانه آن 6۲5 میلیمتر است. این روستا جزء مناطق خوش آب و هوای شهرستان گرگان است و با داشتن رودخانه‌ای زیبا و جنگل محیط مناسبی برای زندگی پژوهشگران است.


مکان‌های مشابه