قله زبله

قله زبله

قله زبله
گرگان، روستای زیارت

مکان‌های مشابه