مسجد امام خمینی (ره)

مسجد امام خمینی (ره)

مسجد امام خمینی (ره)
گرگان، خیابان شهید بهشتی، بهشت 18

مکان‌های مشابه