جنگل النگدره

پارک جنگلی النگدره

پارک جنگلی النگدره
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت 103، سروش جنگل

النگدره پارکی جنگلی در استان گلستان، شهرستان گرگان واقع در بلوار ناهارخوران و در میان مناطق مسکونی است.

پارک جنگلی النگدره، دارای وسعتی به مساحت ۱۸5 کیلومتر و چشم‌اندازی منحصر به فرد است و به عنوان یکی از 7 منطقه نمونه گردشگری کشور و همچنین پارک جنگلی شاخص شمال کشور انتخاب و معرفی شده است. هوای جنگل حداقل ۱۰ درجه خنک‌تر از نقاط شهری است. در دامنه جنگل پوشش گیاهی ویژه و همچنین رودخانه و چشمه‌هایی وجود دارد.
رودخانه قلاشی از قسمت جنوب پارک تا شمال امتداد دارد و تقریباً از وسط آن می‌گذرد. در نزدیکی این رودخانه، ۳ چشمه آب وجود داردو پوشش گیاهی ابن جنگل را درختان انجیلی و ممرز، توسکا، لرگ، افرا، بلوط، بید، شیردار و خردمندی تشکیل می‌دهد.

مشخصات

  • طول جغرافیایی: ً 44 َ ۲6 °54
  • عرض جغرافیایی: ً 4۳ َ 47 °۳6
  • نوع جاذبه :طبیعی
  • اقلیم منطقه: معتدل و مرطوب و نیمه مرطوب
  • مساحت منطقه: ۱۸5 هکتار
  • توپوگرافی منطقه: دشت
  • پوشش گیاهی منطقه: جنگل
  • منابع آب موجود: چاه و آبهای سطحی
پارکنیگ، فضای سبز، سرویس بهداشتی، نمازخانه، محل بازی کودکان

مکان‌های مشابه