مرکز جامع تصویربرداری پزشکی ایزدی

مرکز جامع تصویربرداری پزشکی ایزدی

مرکز جامع تصویربرداری پزشکی ایزدی
گرگان، خیابان نامجو، میدان فرخ الدین
ایزدی
55493-46166
شنبه
08:00 - 20:00
یکشنبه
08:00 - 20:00
دوشنبه
08:00 - 20:00
سه شنبه
08:00 - 20:00
چهارشنبه
08:00 - 20:00
پنجشنبه
08:00 - 20:00
جمعه
بسته است

مکان‌های مشابه