کَلاله شهری است در شرق استان گلستان، ایران. این شهر مرکز شهرستان کلاله است. این شهر در جادهٔ گرگان به مراوه‌تپه قرار گرفته‌است. بررسی باستان‌شناسان در شهر کلاله در استان گلستان تا کنون به شناسایی ۱۳۰ محوطه و تپه تاریخی و پیش از تاریخ منجر شده‌است. این کشف، تاریخ کلاله را به 75۰۰ سال پیش رساند. در این بررسی‌ها که به منظور تهیه نقشه باستان‌شناسی کشور صورت می‌گیرد، یک سد ساسانی که از تاج آن 6۰۰ متر آن باقی مانده‌است و یک مدرسه و مسجد قاجاری شناسایی شد. این شهر دارای فرودگاه است که این فرودگاه، فرودگاه اختصاصی «غلامرضا پهلوی» برادر محمدرضا شاه پهلوی بود. این فرودگاه ۳۱5 هکتار دارد و در سه کیلومتری غرب کلاله واقع شده‌است.

شهر کلاله در سال ۱۳۸4 خورشیدی رتبه نخست طرح پیشگیری از اعتیاد را دراستان گلستان بدست آورد.

ترکیب جمعیتی این شهر را قوم ترکمن، فارس، خراسانی، سیستانی و بلوچ تشکیل می‌دهند. بیشتر مردم این منطقه اهل تسنن هستند.

منبع: ویکی‌پدیا