پرده سرای امیر

پرده سرای امیر

پرده سرای امیر
رامیان، خیابان امام خمینی

مکان‌های مشابه