رستوران گل محمدی

واقع در خیابان ستارخان بعد از پل ستارخان

واقع در خیابان ستارخان بعد از پل ستارخان
تهران، خیابان ستارخان، خیابان رحیمی اصل، خیابان رییسی، پلاک 64
۱4547۱۳5۸9

مکان‌های مشابه