دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا

منطقه ۱۴

منطقه ۱۴
تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید محمد تقی عزیزی، کوی خداوردیان، پلاک ۱6، واحد ۱
آموزش پرورش منطقه ۱4
۱7۱696۳79۱

مکان‌های مشابه